Què és Mindfulness?

Mindfulness és un conjunt de pràctiques mentals i físiques que tenen per objectiu l’entrenament de la atenció, concentració, en el moment present (el centrament): atenció al pensament, a les emocions  i a les sensacions.

Les pràctiques principals de mindfulness es composen d’un entrament que centra la consciència en la respiració, en el cos (“body-scan” i “body stretching”/atenció al moviment-estirament corporal), en una paraula o oració repetida, o en la pintura d’un dibuix (tècnica de pintar vitralls).

 

El benefici de la pràctica de la tècnica mindfulness en els alumnes

Neurobiològicament la pràctica de la tècnica mindfulness suposa un treball sobre les zones cerebrals responsables de l’estrès crònic i del desencadenament incontrolat de les emocions. Així s’aconsegueix una reducció notable de l’estrès i alhora un major control i regulació de les emocions, així com una millora en la concentració.

        

Són ja nombrosos (més de 3.000) els estudis que apunten els principals beneficis de l’aplicació d’aquesta tècnica en els escolars. Per a ennumerar-ne unes quantes, després de l’aplicació d’aquestes tècniques es confirma que els alumnes:

 

- Redueixen l’estrès i l’angoixa, amb més capacitat de perspectiva i baixant el risc a la depressió associada

- Milloren en concentració (menys distraccions), i de retruc en l’aprenentatge i  els resultats acadèmics

- Incrementen en introspecció: autoconeixement corporal i autoconsciència personal

- Regulen i controlen millor les emocions (ira, por...) aportant un estat de pau i calma

- Aconsegueixen millorar habilitats prosocials: paciència, empatia, compassió...

- Tenen comportaments de compromís amb l’entorn (la natura i la societat)

- Són més sensibles als arts (música, pintura, escultura...) alhora que afavoreixen la creativitat