La realitat piscoemocional dels alumnes, i el benefici de la pràctica de la tècnica mindfulness

Mindfulness aplicat a l'educació

 

La nostra realitat educativa constata que els alumnes cada cop són més impacients, amb més manca de concentració, amb sensacions d’estrès i angoixa, i emocionalment inestables (irascibles, nerviosos, amb manca de control...). Són ja nombrosos els estudis que apunten que el ritme de vida social (alumnes carregats d’activitats, manca de vida religiosa-espiritual...) i el progrés d’una tecnologia que actua sobre el comportament cerebral (hiperestimulació, immediatesa de la informació...) en són responsables entre d’altres factors (com, per exemple, la sobreprotecció paternal -hiperpaternitat- responsable en gran grau de les sensacions d’estrès per manca d’educació de la resiliència). 

Des d'aquest context, el Col·legi Sant Pau, es va proposar incorporar al seu projecte educatiu el treball d'aquestes tècniques pels nombrosos beneficis que suposen. Així va nèixer “Edumindfulness®” un programa exclusiu per a treballar el Mindfulness a nivell educatiu.